GIM musikterapi

Musikterapi 2

 

GIM musikterapi (Guided Imagery and Music)

”Musikken løsnede op. Det var som at gå i en lang gang uden udgang. Med musikken kom udgangen.” Sagt af GIM-klient

www.gimterapi.dk
Større selvindsigt. Øget adgang til kreative ressourcer og problemløsninger.
Særligt udvalgt klassisk musik bruges til at finde ind til dine indre ressourcer, bearbejde følelser og finde løsninger og sammenhænge i tilværelsen. Via musikken fremkaldes indre forestillingsbilleder, følelser, tanker og erindringer.
”Musikkens rolle er at forhindre gamle og udtjente ”livsmanuskripter” i at blive repeteret endnu engang og i stedet stimulere klienten til at en ny fortælling kan begynde”. Citat fra www.gimterapi.dk
”Musikken får dig til at huske, hvem du er.”
I en afslappet og lettere ændret bevidsthedstilstand lytter klienten til musikken. Undervejs i forløbet føres en samtale med terapeuten, som via sine spørgsmål får klienten til at gå dybere ind i sine forestillingsbilleder og dermed dykke ind til kernen af sig selv og dér hente ressourcer og helbredende kræfter frem til videre udvikling. Efter musiklytningen tegnes en mandalategning (i en fortegnet cirkel). Oplevelserne under musikken og tegningen danner basis for den efterfølgende terapeutiske samtale.
En typisk GIM session varer fra 1½ – 2 timer.
Ofte vælger jeg dog at anvende GIM i en modificeret form, hvor sessionen først og fremmest vil bestå af en terapeutisk samtale og en eller flere kortere musikstykker og evt. tegning.
”Guided Imagery and Music” – GIM, ledsaget billeddannelse og musik, udviklet I begyndelsen af 70’erne I USA af violinist og musikterapeut Helen Bonny, Ph.D.
”Man kan sammenligne musikken i GIM med musikken i en gyser. Uden musikken påvirker den ikke én ret meget. Måske man føler mere sin krop med musikken” Sagt af GIM-klient.