Om mig

IngerMin profil
Født 22. Januar 1953 i Vestjylland.
Jeg tog oprindelig en læreruddannelse, men begyndte efter få års lærerarbejde – i 1985 – at arbejde med behandling af folk med store psykiske vanskeligheder. I en lang årrække arbejdede jeg praktisk og teoretisk på området.
Selvudvikling har hele tiden været drivkraften for mig, og jeg har undervejs valgt de veje, hvor jeg har fundet de bedste resultater både for mig selv og i min terapeutiske virksomhed. Jeg har taget flere terapeutiske uddannelser, hvilket har givet mig en række effektive værktøjer og metoder at trække på. Jeg bruger bl.a. psykoterapi, musikterapi (Guided Imagery and Music), Musicbreathing, tankefeltterapi og metamedicin.
Mit udgangspunkt er altid en helhedstænkning, hvor krop, tanke og følelse hænger sammen. Jeg søger altid at finde den mest effektive indfaldsvinkel til det problemfelt, som jeg præsenteres for, men undervejs i et forløb vil jeg ofte bruge flere forskellige metoder. Det er mit ønske at medvirke til at finde og aktivere de indre helbredende kræfter og dermed bidrage til størst muligt velbefindende i krop og sjæl.
Jeg har i nogle år arbejdet som behandler i fængselsvæsnet og ligeledes nogle år indenfor misbrugsbehandling. Der har jeg hentet mange erfaringer i at arbejde med folk både med og uden psykiatriske diagnoser og folk af meget forskellige karakterer.
Ved siden af mit institutionsarbejde har jeg haft terapeutisk virksomhed af både selvudviklende og af mere terapeutisk karakter. Jeg er medlem af Terapeutforeningen – forening for professionelle terapeuter.
Se mit CV her