Terapeut CV

IngerTerapeut CV

Væsentlige uddannelser, kurser og workshops:

2015: METAhealth International conference på Hawaii

METAkinetics level 1 v. Joanne Ross og Robert Wagmare

2014: International Metahealth conference i Birmingham

Kursus i konstellationer – forskellige psykiske komplikationer v. Rob van Overbrüggen

2013:
META-Health Intensive Training Ægypten
2012:
TFT Supervision v/ Lars Mygind
Metamedicin konference i Middelfart
Matrix Birth Reimprinting v/ Sharon King
2011:
Metamedicin og øjne, Øjenseminar v/ Dr. Kwesi Odun
TFT Supervision v/ Lars Mygind
Metamedicin konference i Tallinn
2010:
Certified Metamedicine Health Coach
Livsnyderkursus – Det metabolske syndrom
Metamedicinkonference i München
Coaching. Tietgenskolen Odense
Metamedicin modul B
Metamedicin modul A
2009:
Uddannet tankefeltterapeut ved Lars Mygind. Dansk Skole for Tankefelt terapi
Afsluttet uddannelsen som GIM-terapeut ved Torben Moe, Music Therapist, Ph.d. FAMI
Grundkursus i metamedicin ved Lars Mygind
2008:
Deltaget i den ottende europæiske Gim-konference i Norge
Deltaget i workshop med Lisa Summer om musikcentreret guidning
2007:
Systemisk Uddannelse – Den refleksive praktiker v. MacMann Berg, Århus
2006:
Uddannet Nada – akupunktør ved Nadainstruktør Lars Wiinblad
2005:
The Work v. Byron Katie. Workshop
Healing Touch level 2 v. David Raziwowitsch
2004:
Healing Touch Level 1  v. David Raziwowitsch
2003:
GIM-musikterapi trin 2 v. Torben Moe, Music Therapist, Ph.d. FAMI
GIM – musikterapi trin 1 v. Torben Moe, Music Therapist, Ph.d. FAMI
1996:
Psycheanalytisk diplomuddannelse ved University College, Psycheanalytisk Konsultation UC-NC, brolandvej 8, DK – 5320 Agedrup ved psych.lic. Roal Ulrichsen
1985 – 1995:
Grunduddannelse, praktisk og teoretisk mesterlæreuddannelse i behandling af mennesker med anselige psykiske problemstillinger, incl. diverse psykiatriske diagnoser ved filosof Jørgen Døør og psykolog Roal Ulrichsen
Gennem alle årene har jeg løbende modtaget egenterapi, gruppeterapi og supervision fra diverse terapeuter og lærere, der har undervist på uddannelserne.

Arbejdsforløb
2010 –          : Egen klinik
2008 – 2009: Musikterapeut på misbrugsinstitutionen Sundbogård, Langeland
2006 – 2007: Misbrugsbehandler i Nyborg Statsfængsel
2005 – 2006: Koordinator af undervisning, behandling og fritid i den midlertidige afdeling af Det åbne fængsel Søby Søgård
2004 – 2005: Adfærdskonsulent
2000 – 2004: Skoleleder på dagbehandlingstilbudet ”Rosenkilde Skole”, Skårup
1995 – 2000: Lærer ved AOF Svendborg. Fag bla.: Dansk for ordblinde, psykologi, musik
1991 – 2000: Musikpædagog for børn fra 0 – 6 år i kommunale dagplejer, børnehaver, vuggestuer, private legestuer på Syd- og Østfyn.
1985 – 1995: Privat opholdssted. Behandling af mennesker med diverse psykiatriske diagnoser